faelles_helle_lone_web.jpg

Alkalær Midt / Vest

Om os

Vi er alle tre professionelle og uddannede undervisere, som gennem årene, via div. faglige kurser og mange års praktisk erfaring, har opbygget stor kompetence indenfor undervisningsområdet. Vi har i mange år undervist i dansk og i begynderlæsning i folkeskolen.

Lone og Helle er uddannede læsevejledere og Conny er uddannet tosprogsunderviser. Vi er alle hhv certificerede Alkalærunderviser og certificerede Alkalær Professionel-undervisere. Dette gør, at vi har en kvalificeret og gennemgribende viden om læseindlæring og læsevanskeligheder.

 

Med vores lærerpædagogiske baggrund har vi stor indsigt i undervisning og strategier og tilgange til læring. Vi formår at sætte en resultatorienteret undervisning sammen, så den er både motiverende, spændende og tilfredsstillende for eleven. Hos os får I høj kvalitet og den rette sparring, idet vi gør meget ud af også at uddanne forældrene til den læseudfordrede.

helle_web.jpg
Helle Meldgaard, indehaver
lone_web.jpg
Lone Dissing, indehaver

Jeg hedder Helle, og jeg har været lærer siden 1991. Jeg har linjefag i dansk, engelsk og idræt og har undervist en del i faget billedkunst. 

Derudover er jeg uddannet skolebiblotikar og har en PD i Medier og Kommunikation. 

Hos Alkalær Midt/Vest varetager jeg undervisning i læsning, stavning og engelsk.

Jeg er bosat i Skive og har to voksne piger.

Jeg hedder Lone, og jeg har været lærer siden 2004. Jeg har linjefag i dansk, historie, billedkunst og håndarbejde.

Ligeledes har jeg i de senere år undervist i kristendom og matematik.

Derudover er jeg uddannet læringsvejleder, bibliotekar og har en PD i Medier og Kommunikation.

Hos Alkalær Midt/Vest varetager jeg undervisning i læsning og stavning.

Jeg er bosat i Skive og har tre voksne børn.

conny_web.jpg
Conny Krog Jensen, underviser

Jeg hedder Conny, og jeg har været børnehaveklasselærer siden 1996.

Jeg er uddannet tosprogsunderviser og har mange års erfaring med begynderundervisning og undervisning af tosprogede.

Hos Alkalær Midt/Vest varetager jeg undervisning i læsning og stavning.

Jeg er bosat i Nr. Søby ved Skive og har fire voksne børn.